Velkommen til Chess Board og Fame som er skakkens hyldes til dansk Skak-personligheder gennem tiderne. Køge Skakklub tog, i forbindelse med etablering af kæmpeskakbræt på kulturtorvet i Køge, initiativet til den danske udgave af ”Hall og Fame”.

For at blive optaget i Chess Board of Fame skal udøveren have opnået exceptionelle præstationer på eller ved skakbrættet. Da skakspillere kan være aktive i en høj alder, vil en spiller kunne blive medlem af Chess Board of Fame i sit efterår.

Hvert år udpeger bestyrelsen et nyt medlem af Chess Board og Fame, der bliver præsenteret i Juni måned ved en ceremoni ved skakbrættet på Kulturtorvet i Køge.

Bestyrelsen består af:

Finn Stuhr: Formand for Køge Skakklub, Initiativtager til mange store skakbegivenheder, specielt i Køge.

Jan Løfberg: Forlægger, Forfatter og Freelance Journalist og redaktør af magasinet Skakbladet

Louise Fredericia: Landsholdsspiller og Danmarksmester 2022.

Welcome to Chess Board and Fame, which is chess’ tribute to Danish Chess personalities throughout the ages. Køge Chess Club took the initiative for the Danish version of “Hall and Fame”, in connection with the establishment of a giant chess board on the cultural square in Køge.

To be inducted into the Chess Board of Fame, the player must have achieved exceptional achievements on or at the chessboard. Since chess players can be active at an advanced age, a player will be able to become a member of the Chess Board of Fame in his fall.

Every year, the board appoints a new member of the Chess Board and Fame, who is presented in June at a ceremony at the chess board on the cultural square in Køge.

The board consists of:

Finn Stuhr: Chairman of Køge Chess Club, initiator of many large chess events, especially in Køge.

Jan Løfberg: Publisher, Author and Freelance Journalist and editor of Skakbladet magazine

Louise Fredericia: National team player and Danish champion 2022.