Køge Skakklub afvikler fra 27.februar til 23. april Køge Forår og fra 30. april til 4. juni Køge Forsommer 

Begge turneringer afvikles over 7 runder og er åben for alle medlemmer af Dansk Skak Union og nye medlemmer af Køge Skakklub, der endnu ikke er blevet registreret i Dansk Skak Union.