Bestyrelsesmøde 1. juni 2017

Asgård Skole, kl. 19.00

Referat:

1.    Økonomi

Helt overordnet blev klubbens økonomi gennemgået af Finn. Der var fortsat en del medlemmer, som ikke havde betalt kontingent. Finn rykker via almindelig post. Klubbens stamdata på medlemmerne skal gennemgås og opdateres. Finn sender opgørelse til Henrik, som opdater hvis muligt. Umiddelbart mangler der 10.000 kr. i kontingent, sagde Finn.

(efter møde kommentar: Vi bør fremadrettet få et bedre overblik over økonomien. Det var ikke klart for mig om økonomien er i god eller dårlig gænge)    

a.       Oprettelse af konto (billede-ID): Alle bestyrelsesmedlemmer har sendt billede-ID ind.

b.      Tilskud til turneringer: Klubbens udgifter til ungdomsspillernes turneringer er steget til et økonomisk niveau, som klubben ikke kan imødekomme. Derfor blev det besluttet, at fra 1. juli vil klubben støtte med 50 % af indskuddet pr. turnering dog maks. 250 kr. pr. turnering og maks. 1.250 kr. for resten af året pr. spiller. Turneringstilskud skal tages op igen hen mod generalforsamlingen, når der er et større overblik over klubbens økonomi.

2.    GM-turnering 24. juni – 30. juni (2. juli)

a.       Mandskab: Stormesterturneringen er der styr på. Resten af grupperne var der foreløbigt ikke mange tilmeldinger til. Finn ville annoncerer i bl.a. skakbladet.

b.      Turneringsleder og assistenter. Verner skal være turneringsleder, så den del er der styr på. Verner skal også stå for det rent IT-mæssige til turneringen.

c.       Kantine/mad. Dette var der ikke helt styr på endnu. Stormesterne er lovet aftenmad hver dag. Erik vil være på skolen som lærer til kl. 16.00. Der skal udsendes en opgaveplan til klubbens medlemmer, så de kan tilmelde sig som hjælper. Specielt forældre til de aktive unge spillere forventes at tilmelde sig. Finn sender opgaveliste ud. 

3.    Mødet med Peter Erkmann

a.       Pigeskak: Som et nyt projekt opstartes pigeskak. Der skal søges tilskud hos kommunen og hos fonde. Finn søger kommunen og Henrik forsøger at få overblik over fonde som kan søges. Oksana skal stå for nogle af engagementerne.

b.      Skakfilialer på skolerne. Der skulle afholdes understøttende timer på skoler. Morten skulle være koordinator for skoler i Herfølge. Forældre skal involveres i første omgang som hjælpere, hvor klubbens mand styrer. 

c.       Modtagerklasserne: Der er gang i kontakter til flygtningeklasserne, hvor skakken tænkes at blive en del af flygtninges hverdag. Klubben får tilskud til dette, hvis den bliver involveret.

d.      Indkaldelse til mødet i august: Erik laver præsentationsmaterialet til mødet en 8. august. På mødet deltager Peter Erkmann.

4.    Sommerafslutning

a.       Sommersjov: Klubben afholder sommersjov, som er et kommunalt projekt hvor klubben får 7000 kr. af kommunen. Det er uge 32 i dagene 7. august til 10. august.

b.      Børneafslutning: Afslutningen bliver 20/6 kl. 17.00

c.       Voksenafslutning: Afslutningen bliver en del af afslutningen med børnene. Det bliver med grillen tændt måske i spejderhytten, hvilket dog skal afklares. Henrik skal lave invitationen, men først når sted og koncept er afklaret.

  1. Nye lokaler: Før selve bestyrelsesmødet kørte bestyrelsen ud til Spejderhytten for at se lokalerne, som spejderne fraflytter efter sommerferien. Det skulle afklares, om lokalerne kan bruges fremadrettet af skakklubben.  Bestyrelsen var enige i, at lokalerne kunne bruges. I forhold til Asgård Skole er der disse plusser: Lokalerne giver fine spilleforhold, idet der er et stort lokale til store spilleaftener og et mindre til færre spillere. Der var også et rum til materialet. Udenoms områderne var også fine til udeaktiviteter. Der kunne afholdes seniorskak, idet lokalerne kan benyttes hele dagen. Minusser er placeringen, idet mange unge medlemmer kommer fra Privatskolen og Asgård Skole og, derfor vil få længere til skak. Modsat ligger Ellemarken og Ellemarkskolen tættere på. Spejderhytten ligger længere væk fra stationen, dog kører der jævnligt en bus derud. Så forskellen for dem, som benytter kollektivtrafik, er der ikke den store forskel. Der er ikke en stor spillesal som på Asgård.

Der var enighed om at booke lokalerne til efter sommerferien. Til sæsonafslutningen for klubbens medlemmer vil de blive spurgt om deres holdning til et nyt spillested.

6.    Eventuelt