Spændende partiafslutning fra 2. division

Kasper

 Fra forrige uges Skakmatch i 2. division fortæller Kasper Henriksen her om sit parti:

Hvid: Kasper Henriksen, Køge 2
Sort: Dan Erichsen, Hillerød 2

Vi kommer ind i partier efter at sort netop har spillet: 40… h6-h5??
Kasper

Jeg var forvirret et kort øjeblik, da min modstander lavede sit sidste træk før tidskontrollen. “Jamen… kan jeg ikke bare spille h4, og falder hans kongefløj så ikke bare fra hinanden?!” 41.h4! Spillet efter under 1 minuts betænkningstid. Da g5 ikke længere er dækket af en bonde, mister f4 nu også sin bondedækning, og sorts konge kommer i gevaldige problemer. 41… Tf5?! Sorts ophobning af officerer i f-linjen får ham i endnu større problemer. I stedet ser 41… Kg7 mere rigtigt ud med idéer som 42.hxg5 Dxg5 43.Txf4 hvor bindingen ned mod Dc1 gør, at han måske kan komme ud i et dårligt slutspil, men han bliver i det mindste ikke udsat for et matangreb med det samme. 42.hxg5 Dxg5 43.Td4 Tf8 44.Tdxf4 Ke6 Det er selvfølgelig ikke sjovt at spille kongen ud på midten af brættet, men der er ingen god løsning. På kongetræk til g-linjen er der Tg3, og det snedige 44… Txf4 45.Txf4+ Kg6 (eller 45… Ke6 46.Te4+! Kf6 47.Te6+ Kf5 48.Te5+ med og dronningen ryger) gendrives med 46.Db1+ Kg7 47.Txf8 Kxf8 48.Db8+ Le8 (ellers skakker hvid sig til løberen) 49.Lb5 fulgt af Lxa4 og afbytning af alle officererne på e8. Læg mærke til, at dronningen på b8 sørger for, at hvids konge er i sikkerhed for skakker på h2. 45.Te3+ Kd7 46.Txf5 Txf5 Naturligvis ikke 46… Dxf5 47.Tf3. Hvids fordel består (ud over den temmelig betydningsløse merbonde) i den sorte konges mangel på læ. Derfor ville et prosaisk træk som 47.Tc3 nu være en kolossal fejl. 47.Db2! Tf8 Hvid truede i al sin enkelthed med at få dronningen ned på b8 med matangreb. 47… Df4 og 47… Dd8 besvares begge med 48.g3, hvorefter løberen kan komme op på h3 med afgørende effekt. 48.Db6 her havde jeg set den afsluttende officersgevinst, men Stockfish påpeger, at 48.g3 også virker her og er endnu mere knusende med den smukke pointe, at på 48… Df5 spiller hvid alligevel 49.Lh3! Dxh3 50.Dg7+. Sort mister sit tårn og hvids tårn trænger ind på 7. række med matangreb. 48… Df6 49.Da7+ Kc8 50.Tf3 Dh6 51.La6+ Kd8 52.Txf8+ Dxf8 53.Db8+ og sort gav op 1-0. Der er en skak på d6, som koster løberen efter Ke7.

Flot spillet af Kasper! Og tak for fine kommentarer!

Der er lukket for kommentarer.