Bestyrelsesmøde 15. marts 2018

Veggersvej, kl. 19.30

Mødedeltagerne:

Erik Carlsen

Finn Stuhr

Jesper Pondal

Morten Hald

Henrik Smidt-Nielsen

Dagsorden:

1.    Økonomi

Finn gennemgik økonomien: Skakklubben har nu kun en konto da Danske Bank kontoen er lukket. Generelt ser økonomien tilfredsstillende ud for tidspunktet af sæsonen. 19 tus. kr. er indbetalt i kontingent.

Finn ønsker at kunne sende SMS’er ud til f.eks. ungdomsmedlemmer. Det skal undersøges om, hvordan og hvor dyrt det er.

2.    Delegeretmøderne

Inden den 18. marts skal der sendes forslag til 2 hovedkreds.

Vi har 2 forslag som ikke kan nås i år, da fristen var i 1. februar.

7. april i Borup tropper Finn op til hovedkredsens delegeretmøde.

Finn vil udfordrer med spørgsmål og forslag. Vi har ikke fået den økonomiske støtte på 1.000 kr. pr. hold, som vi havde forventet, hvilket vi vil udfordrer.

Vi støtter op om den nuværende bestyrelse i hovedkredsen.

Finn havde forberedt 4 forslag til reglementsændringer.

Forslag 3: Der var enighed om at få lavet Divisionsturneringsreglerne således, at man godt kan spille for en klub i divisionsturneringen i en hovedkreds, mens man også spiller for et hold uden for divisionsturneringen i en anden hovedkreds.

Forslag 5: Vi sletter en af de 3 instruktører fra støtte.

Der var gode diskussioner om forslagene, hvor fordele og ulemper blev vendt.

A)  Ungdoms DM??

B)  Organisationsændring.??

3.    Pigeprojekt

Hele 16 er tilmeldt men nogle tropper ikke op. Men foreløbigt er det lykkedes over forventning at opstarte pigeprojektet.

Vi forsøger med mere markedsføring. Det er Højelse skole og Asgård skole, som de kommer fra. Det forsøges at spredes ud til andre skoler.

Lisette rejser, og vi mangler en lære/instruktør. Vi har kontaktet Lila, som dog er afhængig af sine drenges spilletidspunkt. Det er lidt af et puslespil at få det til at lykkes. Carlsen koordinerer. 

Pigeprojektet har bevirket, at der er kommet flere drenge som et spin off. Spredningen i styrken er en udfordring for Jespers undervisning.

Det blev drøftet hvordan vi skal bruge tilskuddet på 11 tus. kr. til klubbens pigeprojekt. På Instruktørerne, flyers, kampe mod andre pigehold bliver de fleste penge brugt til. Hvis der er lidt til overs så til en event.

  1. Weekendturneringen.                                                                           

Der er kommet 24 tilmeldinger, hvor en del er svenske spillere.

Hovedkredsen har arrangeret en ungdomsturnering samtidigt, hvilket ikke er specielt smart. Der bliver arbejdet på at lave en udvidelse af turneringen, som er mere til de helt unge med kortere betænkningstid.

  1. Sommer sjov:

Der var enighed om at der ikke er egen betaling. Vi satser på uge 32, altså sidste uge i skolernes sommerferie.

Morten ville gerne hjælpe til. Finn laver et budget. Vi skal have en gave skakpakke.    

Skakpris: Den gyldne springer. Finn havde lavet et fint oplæg, som var tænkt som motivation til at aktivere klubbens medlemmer og forældre. Der var opstillet et forslag til et pointsystem, hvorefter man kan beregne årets vinder. Prisen kunne være en gylden springer. Den skal ikke kunne gives til bestyrelsen. Det er ikke tiltænkt, at vi skal fejre hinanden.

Flere af de tilstedeværende mente ikke, at en plakette ville være motiverende i sig selv. Pointsystemet ville formentligt også favoriserer visse medlemmer, så det er let at forudse årets vinder. En mente, at der skulle mere humor ind i sådan udnævnelse, men dog skulle det tydeligt fremgå som et skulderklap for en stor indsats.

De tilstedeværende blev bedt om at komme med aktivitetsfremmende forslag.

Skakklubbens WEB side. Holdreferat og foto uddelegeres.

Ny junior fane.  Carlsen hjælper Jesper.