Generalforsamling 2019 tirsdag den 12. februar

På Asgård Skole, kl. 19.00

Dagsorden:

1.    Valg af dirigent.

Som dirigent blev valgt Erik Carlsen

2.    Formandens beretning.

”Her ved årsskiftet kan jeg med min bestyrelse og øvrige ledelse af Køge Skakklubs se tilbage på et begivenhedsrigt og resultatmæssigt flot år.

Når vi ser på medlemssituationen, kan vi heller ikke være utilfredse. Medlemstallet er steget fra 74- til 87 medlemmer i løbet af det forgangne år. Ved årsskiftet var der registreret 35 seniorer, 15 pensionister og 37 ungdomsspillere. Vi har fået så mange

stærke spillere til eliteholdet, at svagere spillere ikke kan komme på tale til holdet, da vi satser på Europa Cuppen, hvor holdets spillere skal have deltaget mindst 2 gange i den hjemlige turnering.”

”Opstarten med pigeskakken så lovende ud. 12 piger mødte frem første dag, og flere kom til. Et sammenfald af uheldige ting efterlod pigerne uden de to trænere, der havde taget tjansen fra årets start. I første omgang blev det så Erik og Finn, der tog sig af jobbet, men arbejdsbyrden andre steder i organisationen satte en stopper for dette, og pigerne måtte fortsætte træningen hos drengene”.

”Ambitionerne og visionerne for klubben er store, og de nære og klare mål er blevet opfyldt i det forgangne år. Her tænker jeg selvfølgelig på oprykningen til skakligaen med den videre ambition om at vinde den og dermed Danmarksmesterskabet i første sæson i skakligaen. Med 5½ points forspring ser det også ud til at ske.

Et andet mål var at genvinde pokalturneringen samt forbedre andetholdets 4. plads fra sidste sæson. Det blev på smukkeste vis indfriet ved det afsluttende Pinsestævne i Svendborg. Ikke nok med den flotte og overbevisende førsteplads, så tog klubbens

andethold sig af andenpladsen. Som en kæmpe sidegevinst blev veteranholdet 65+ også pokalmestre, og juniorerne sluttede på en fornem 3.-plads og tog sig derfor af bronzemedaljerne. Visionen er klart at genvinde pokalen de nærmeste år.”

”Arbejdet med børnene og dermed skakskolen har vist sig at være ligeså vanskeligt for os, som for mange andre klubber. Børnene flakser mellem de mange forskellige fritidstilbud, der er at vælge imellem, og især de yngste er meget svære at fastholde.

Heldigvis har vi en god fast gruppe, der deltager i torsdagstræningen. De har efterhånden en anseelig styrke og henter derfor fine resultater hjem til dem selv og

klubben. Igen i år er det blandt ungdommen blevet til Danmarksmesterskaber og andre

topplaceringer, idet Hilmir Freyr Heimisson blev mester i U19, og Paulius Meskenas blev Danmarksmester i såvel hurtigskak og lynskak i skoleskak. Paulius blev i øvrigt

nr. 3 ved DM. Han blev også Junior Københavnsmester.

Køge Skakskole var også repræsenteret med 2 spillere ved EM for ungdom i Riga i sensommeren. Begge klarede sig hæderligt, men dog ikke i nærheden af topplaceringerne. Martin Percivaldi deltog ved Junior VM i Tyrkiet.”

”Skakskolen er ikke kommet nærmere et samarbejde med de kommunale folkeskoler. Vi ved, at der foregår meget på enkelte skoler, men de vælger stadig at holde sig for sig selv, selvom vi rigtigt gerne vil hjælpe”.

”En anden udfordring klubben har er stadig lokalerne. Vi er desværre ikke kommet nærmere noget nyt, men Finn har været hos borgmesteren og drøftet muligheden for klublokaler og akademi i det gamle vandtårn på Søndre Allé.”

”Der er allerede blevet fremhævet en del flotte resultater, men vi skal også se på holdresultaterne for de øvrige hold samt resultaterne fra de hjemlige turneringer. Mesterrækkeholdet klarede sig superflot. Det sluttede med 43½ point på en første

plads. Hele 13 point foran Maribo 1. Det betød oprykning til 2. division, hvor holdet i denne sæson også er kommet i front og står til oprykning til 1. division. Holdet er inden de sidste 2 runder 2½ points foran nærmeste modstander.

3.-holdet deltog i A-rækken i sidste sæson. Det blev til 31 point og en andenplads, men da Vordingborg ikke ønskede at rykke op, fik holdet chancen. I denne sæson har holdet klaret sig langt over forventet. Det startede med et flot resultat i første runde, hvor et reservespækket Køge-hold sensationelt vandt med 4½ – 3½ over Maribo 1. Siden er det gået slag i slag med små overraskelser, så nu fører holdet mesterrækken med 1 point og har gode oprykningschancer. Afgørelsen falder højst sandsynligt i næste runde, hvor Køge 3 møder rækkens nr. 2 – Holbæk 2.

4.-holdet deltog i C-rækken i sidste sæson. Holdet vandt suverænt rækken. Hele 2½ point foran nærmeste modstander. Det blev til 16½ brætpoint og 10 matchpoint og oprykning til B-rækken. I denne sæson har holdet klaret sig så godt, at de nu fører rækken med 2 point til nærmeste modstander, som de endda skal møde i sidste runde. Det kunne betyde endnu en oprykning.

Køge Skakklub har i denne sæson også 2 hold i C-rækken. Det er ikke gået som forventet, men rart er det, at så mange af klubbens medlemmer kan deltage i holdturneringen. Køge 5 ligger på en øjeblikkelig 5. plads, mens Køge 6 ligger på en 3. plads.”

Klubmesterskabet 2018:

1. Jesper Pondal 5½ point

2. Ulrik Larsen 5½ p

3. Erik Carlsen 5 p

Køge Forårs EMT 2018:

1. Henrik Smidt-Nielsen 6 point

2. Henrik Mortensen 5 p

3. Verner Christensen 5 p

Køge Forsommer 2018:

1. Jesper Pondal 4½ point

2. Paulius Meskenas 4 p

3. Michael Vesterskov 3 p

Byturneringen 2017:

1. Peter Ove Krogh 5½ point

2. Erik Carlsen 5½ p

3. Henrik Smidt-Nielsen 5 p

Formandens beretning blev enstemmig vedtaget.

3.    Forelæggelse af regnskab til godkendelse.

Regnskabet blev gennemgået af kassereren. Regnskabet viste et mindre underskud på ca. 2.000 kr. Klubbens aktiver er steget pga. indkøb af Live-Boards.

Regnskabet blev enstemmigt godkendt.

4. Indkomne forslag (herunder fastsættelse af kontingent).

Bestyrelsen foreslår en kontingentstigning på 100 kr.).

·       Kontingentstigninger på generelt 100 kr. bliver bestyrelsens forslag til generalforsamlingen.

1.    Aktive voksen kontingent fra 900 kr. til 1000 kr.

2.    Passive voksenkontingent fra 600 kr. til 700 kr.

3.    Aktive +65 kontingent fra 700 kr. til 800 kr.

4.    Passives +65 kontingent fra 500 kr. til 600 kr.

5.    Under 20 kontingent 600 kr. til 700 kr.

6.    Skoleskakspiller kontingent 100 kr.

7.    Studieelev-kontingent 100 kr.

Kontingentforøgelsen er begrundet i, at kørslen til holdkampe er blevet dyrere, nye investeringer, og at klubben er meget billig ift. sammenlignelige klubber.

Kontingent forhøjelsen blev enstemmigt vedtaget.

4.    Valg af kasserer og 2 bestyrelsesmedlemmer.

Finn Stuhr, Morten Hald og Jesper Pondal var på valg. Alle blev genvalgt

5.    Valg af revisor og 1 revisorsuppleant.

Jan Tønnesen blev genvalgt. Der blev ikke valgt en suppleant.

7. Eventuelt

Der blev talt om, hvorledes aktivitetsniveauet i klubben kunne stige. Generelt var holdningen, at specielt forældrene til juniorerne skal forsøges involveres mere.

Der blev efter mødet afholdt en lynskakturnering.