Referat af generalforsamling i Køge Skakklub 2018

1.       Valg af dirigent.

Ad 1) Formanden blev valgt til dirigent, da der kun var 4 fremmødte.

Generalforsamlingen blev erklæret rettidigt indkaldt og fortsatte med formandens beretning.

2.       Formandens beretning.

Ad 2)

Formandsberetning 2018

Her ved årsskiftet kan jeg med min bestyrelse og øvrige ledelse af Køge Skakklubs mange aktiviteter se tilbage på et begivenhedsrigt og resultatmæssigt flot år.

Når vi ser på medlemssituationen, kan vi heller ikke være utilfredse. Medlemstallet er steget fra 69- til 73 medlemmer i løbet af det forgangne år. Der har især været fremgang i seniorerne. Det skyldes primært, at eliteholdet har fået nye og meget stærke spillere, men op- og nedgange i børnemedlemmerne påvirker også medlemstallet fra sæson til sæson. Her har vi haft en lille tilbagegang fra 35 til 34, men med opstart af pigeskakken for 7 dage siden ser det rigtigt lyst ud for ungdomsafdelingen. 12 piger mødte frem første dag, og flere har allerede meldt sig. Mon vi i det kommende år når medlem nummer 100?

Ambitionerne og visionerne for klubben er store, og de nære og klare mål er blevet opfyldt i det forgangne år. Her tænker jeg selvfølgelig på oprykningen til 1. division med den videre ambition om videre oprykning til skakligaen allerede i det kommende år samt et Danmarksmesterskab i første sæson i skakligaen.

Et andet mål var at vinde pokalturneringen. Det blev på smukkeste vis indfriet ved det afsluttende Pinsestævne i Svendborg. Ikke nok med den flotte og overbevisende førsteplads, så tog klubbens andethold sig af fjerdepladsen. De var endda meget tæt på at tage sig af bronzemedaljerne. Visionen er klart at genvinde pokalen de nærmeste år. Forhåbentlig kan klubbens andethold erobre en finere placering.

Vigtigt var det også, at Køge Skakklub vandt retssagen om udlændingereglen mod Dansk Skak Union. Med udsigten til en dyr og håbløs retssag valgte Unionen at indgå forlig, hvorved vores kommende mål også sneg sig væsentlig tættere på.

Arbejdet med børnene og dermed skakskolen har også udviklet stabilt. Det går måske ikke så hurtigt, som vi kunne ønske os, men resultaterne mangler ikke.

I sensommeren blev det til et Danmarksmesterskab for piger i alderen 11 – 12 år, idet Abigail Riis Weersing overlegent vandt sin aldersgruppe.

Paulius Meskenas gentog bedriften, da han blev Danmarksmester i skoleskak i efteråret.

Køge Skakskole var også repræsenteret med 2 spillere ved EM for ungdom i Rumænien i september. Begge klarede sig hæderligt, men dog ikke i nærheden af topplaceringerne. Vi ser frem til at sende endnu et par spillere afsted til næste års EM.

Skakskolen har i det hele taget svære vilkår. Det er meget svært at få et samarbejde etableret med Køge Kommunes skoler. Ingen tager et ansvar på de enkelte skoler på trods af gentagende henvendelser. Måske kan vi øjne en lille åbning, idet Køge Kommune gennem Dansk Skole Skak har uddannet en række lærere til at arbejde med skak i kommunens modtagerklasser.

Skakskolen er ellers meget synlig i bybilledet. Ved enhver given lejlighed deltager skakskolen i de arrangementer, der bliver iscenesat, og ellers arrangerer skakskolen selv turneringer og træningssamlinger for skolens egne medlemmer og øvrige interesserede.

En anden udfordring klubben har er lokalerne. Hvis ikke det er pladsen, så er det temperaturen. I hverdagen er det et problem med pladsen, når de unge skal trænes, og et kæmpe problem er det med temperaturen i teatersalen, når der skal spilles holdkampe. Her er temperaturen mellem 18 og 19 grader, hvilket er mindst 3 grader for lidt, når der er tale om stillesiddende arbejde.

Bestyrelsen har kigget sig om efter nye lokaler. Spejderhytten på Marksvinget har været inde i billedet, men da søspejderne lægger beslag på de egnede lokaler, har det været svært at få et ben indenfor.

En anden mulighed kan være det gamle vandværk, som skal ombygges og anvendes til foreningsbrug.

Som det kan ses, er der en del udfordringer, der skal arbejdes med i det kommende år. Udfordringer der bliver spændende at arbejde med, og som kræver en del af en forening af Køge Skakklubs størrelse.

Vi har fået professionel hjælp til foreningsudvikling med støtte fra Køge Kommune i form af vejledning og bistand af Peter Erkmann. Vi har fået tildelt 3 seancer, Vi har allerede haft glæde af 2 og har derfor stadig en omgang tilbage. Det ser vi frem til, idet de 2 første har været særdeles inspirerende og idérige.

Som formand spørger jeg mig tit, hvem bestyrelsen gør alt det arbejde for. Det virker ikke altid som om medlemmerne er interesserede i andet end at spille klubturneringerne og lidt holdskak. En spørgeundersøgelse bekræftede nok denne mistanke, selvom det er lidt risikabelt at drage den slags konklusioner med en svarprocent på under 20.

Jeg spørger også tit, hvorfor der ikke er mere opmærksomhed fra såvel hovedkreds og forretningsudvalg samt hovedbestyrelsen. Der efterlyses medlemsfremmende aktiviteter. Hvis ikke, det er det, vi gør, så ved jeg ikke, hvad det er.

Der er allerede blevet fremhævet en del flotte resultater, men vi skal også se på holdresultaterne for de øvrige hold samt resultaterne fra de hjemlige turneringer.

Mesterrækkeholdet klarede sig hæderlig. Det sluttede med 29½ point på en fjerde plads, men i første del af denne sæson er holdet så kommet så langt i front, at oprykning vil være svær at undgå. Holdet er inden de sidste 2 runder hele 7 points foran nærmeste modstander.

3.-holdet deltog i B-rækken i sidste sæson. Det blev til ligeved og næsten, da holdet måtte nøjes med anden pladsen efter Korsør 1. Det opnåede 18½ point og 12 matchpoints. Da Næstved 2 ikke ville stille hold i A-rækken i denne sæson, blev vi tilbudt pladsen. Det er gået noget over forventet, idet vi ligger med helt fremme i feltet. Desværre vandt Vordingborg 7 -1 over Sydøstlolland i sidste runde og er nu 3 point foran inden de sidste 2 runder.

4.-holdet deltog i C-rækken i sidste sæson. Holdet vandt suverænt rækken, Hele 5 point foran nærmeste modstander. Det blev til 19 brætpoint og 10 matchpoint og oprykning til B-rækken. 4.-holdet er dog stadig C-rækkehold, da de to B-rækkehold jo blev til et A-rækkehold. I denne sæson har holdet allerede vundet deres række, idet det har vundet sidste runde uden kamp med 4 – 0.

Klubmesterskabet 2017:

1.     Henrik Dahl Pedersen                               6 point

2.     Kasper Henriksen                                      5½ p

3.     Jacob Kaaber-Hansen                               5    p

Køge Forårs EMT 2017:

1.     Kasper Henriksen                                      6½ point

2.     Jan Mose Nielsen                                      6½ p

3.     Henrik Smidt-Nielsen                                6    p                                       

Køge Forsommer2017:

1.     Peter Ove Krogh                                       4½ point

2.     Bjarne Andersen                                       4    p

2.     Jesper Pondal                                           4    p

2.     Erik Carlsen                                             4    p

Byturneringen 2017:

1.     Henrik Smidt-Nielsen                                6 point

2.     Erik Carlsen                                             5 p

3.     Peter Wang                                               5 p

Præmieoverrækkelse for klubmesterskabet 2018:

1.     Jesper Pondal                                           5½ p

2.     Ulrik Larsen                                             5½ p

Gruppe 2:   

1.     Paulius Meskenas                                      5    p

2.     Virginija Meskeniene                                 4    p

Der blev efterfølgende en kort debat. Det var specielt det manglende fremmøde til generalforsamlingen samt til aktiviteter i klubben i det hele taget, der blev drøftet. Det var svært at finde en præcis forklaring, men der blev gættet på angsten for at blive valgt til noget.

Formandens beretning blev derefter enstemmigt godkendt.

3.       Forelæggelse af regnskab til godkendelse.

Ad 3) I kassererens fravær var det aftalt, at revisor Jan Tønnesen skulle fremlægge regnskabet. Det gjorde han så, hvorefter regnskabet blev enstemmigt godkendt.

4.       Indkomne forslag (herunder fastsættelse af kontingent).

Ad 4) Der var ingen forslag fremlagt generalforsamlingen, og da bestyrelsen havde foreslået uændret kontingent, blev dette vedtaget.

5.       Valg af formand og mindst 1 bestyrelsesmedlemmer. (Erik Carlsen og Henrik Smidt-Nielsen er på valg. Der er ingen suppleant, da Henrik Smidt-Nielsen overtog posten for Finn Stuhr).

Ad 5) Erik Carlsen og Henrik Smidt-Nielsen modtog genvalg, men da der ikke var folk tilstede, der ikke i forvejen havde en tillidspost, kunne der ikke vælges en suppleant.

6.       Valg af revisor og 1 revisorsuppleant. (Jan Tønnesen og Michael Bang er på valg. Michael er ikke medlem mere.)

Ad 6) Jan Tønnesen modtog genvalg, og Randi Tønnesen havde indvilliget i valg til revisorsuppleant.

7.       Eventuelt

Ad 7) Intet. Formanden takkede for god ro og orden, hvorefter vi gik over til traktementet.