En SKAK konge mere i himlen

Bisættelsen finder sted i Boholte Kirke 11. August kl. 12.00

Det er med smerte vi har fået meddeles om at vores mange årige medlem, ven og formand gennem 36 år Erik(Carl) Carlsen efter lang tids sygdom er gået bort.

Erik har gennem sit formandskab præget klubbens aktiviteter og ført klubben frem til at være en af Danmarks største klubber, med en af landets største ungdomsafdelinger.

Eriks første opgave som formand i 1985 var, at videreføre den store internationale turnering – Køge Open -, som han selv var initiativtager til et par år tidligere. Der skulle indsamles en del penge til præmier, som kunne lokke stormestre og internationale mestre til Køge. Heldigvis havde Køge Skakklub stiftet en støtte-forening, der gennem arbejde for Køge Handelsstandsforening fik samlet mange penge sammen, der kunne anvendes som præmier.

I 1985 involverede Erik Carlsen Køge Skakklub i arbejdet på Enø Skaklejr, hvor flere af klubbens børn og unge deltog i sommerferien. Dette medførte, at initiativtagerne til lejren meldte sig ind i Køge Skakklub, hvorved Enø Skaklejr blev en del af klubben og børnearbejdet frem til 2000.  

Gennem hele formandsperioden fungerede Erik Carlsen som turneringsarrangør for de hjemlige turneringer samt turneringsleder for holdturneringen. Sammen med bestyrelsen indrettede han den turneringsstruktur, som stadig er den overvejende i klubbens daglige drift. 

I 1997 skulle Køge Skakklub fejre jubilæum. Vores mål var at afholde Danmarks hidtil stærkeste turnering. Der skulle igen skaffes en masse penge for, at det kunne lade sig gøre. I samarbejde med Lørdagsavisen og Hotel Niels Juel lykkedes det. Formanden lavede et særtillæg i Lørdagsavisen, der sammen med Køge Skakklubs støtteforening skaffede de nødvendige penge for at kunne gennemføre turneringen. Nogle af verdens allerbedste stormestre blev inviteret, med et rating gennemsnit på 2633 for de 10 stærkeste, hvilket gjorde, at jubilæets mål blev opfyldt. 

I 2003 besluttede delegeretmødet i DSU, at de individuelle Danmarksmesterskaberne fremadrettet kun skulle afholdes på hoteller for at give dem et mere professionelt snit. Igen viste Køge Skakklub initiativ og gik forrest og i 2004 og 2005 var Køge Skakklub vært ved disse mesterskaber på Hotel Hvide Hus  

Ved samme lejlighed havde Køge Skakklub sat sig som mål at komme forrest i rækken af skakbyer i Danmark. Jubilæumsturneringen og de to DM´er fik for alvor sat Køge på skaklandkortet, men for at kunne forblive på toppen af klubber i Danmark, måtte Køge Skakklub sætte sig nye mål. Det blev i første omgang at satse på børnearbejdet. Skolerne i Køge blev involveret. Skakklubben tilbød skolerne SFO-skak, og tre skoler tog imod tilbuddet med aktiviteter hver tirsdag med en instruktør fra Køge Skakklub. Desværre forsvandt interessen fra SFO´erne for hurtig, så der skulle findes på noget helt andet for at aktivere børn og unge.

Køge Skakklub stiftede derfor Køge Skakskole, hvor børnenes forældre også blev involverede. Det blev en stor succes, hvilket kunne ses på stigningen på medlemstallet. Flere børn og unge, men også en del forældre, der meldte sig ind i klubben. En skole der i dag  9 år efter fortsat er en stor succes. Skolen har udklækket flere Danmarksmestre og gjort sig gældende både på Nordisk og Europæisk plan

Træningsaktiviteterne blev udvidet, så der blev mere end en træningsdag samt en elitetræner, der tog sig af de talenter, der opstod. Der blev satset på det sociale samvær med træningsweekender og skakturneringer kun for børn, Samarbejdet mellem hovedkredsene blev udvidet og systematiseret, hvilket var til glæde for mange flere skakspillere end Køges egne.

Køge Skakklub, på Eriks initiativ satsede i det hele taget på samarbejdet. Klubben indgik et samarbejde med naboklubberne – Skovbo og Solrød. Der blev arrangeret fælles turneringer, hvor det var nemmere at skaffe arbejdskraft til gennemførelse af disse. Der blev i den sammenhæng afviklet flere stormesterturneringer i samarbejde med Xtracon A/S som sponsor.

For 8 år siden vedtog generalforsamlingen at oprette en eliteafdeling, der havde som mål at blive Danmarksmestre i løbet af tre år. Dette kunne ikke lade sig gøre, før man havde spillet sig op i divisionerne. Det gik heldigvis smertefrit. I mellemtiden nåede Køge Skakklub at blive pokalmestre.

Køge Skakklub er eksisterende Danmarksmestre gennem de senest 5 år. Qua Eriks unikke arbejde og var i 2021 nr. 4 ved European Club Cup.

Pudsigt er det, at Eriks formandskab virke dækkede over mere end en tredjedel af klubbens 100 årige historie. I 1997 blev Erik udnævn som æresmedlem.

Erik Carlsen. Du vil blive savnet!

Finn Stuhr

Køge Skakklub

Der er lukket for kommentarer.