Delegeretmødet i DSU

IMG 2585

Køge Skakklub dominerer talerstolen ved delegeretmødet i DSU.

Ved påsken delegeretmøde ved DM i Rebild Bakker var det Køge Skakklub, der dominerede talerstolen. Faktisk var det kun 3 fra Køge Skakklub, der indtog talerstolen ud over de sædvanlige fra FU.
Først var det formanden, der havde forberedt et længere indlæg om sammenholdet i DSU. Eller nærmere det manglende sammenhold, der har præget Dansk Skak Union igennem mange år. Dette set i lyset af det stadigt faldende medlemstal.
Dernæst var det Henrik Mølvig, der yderst sobert fremlagde sagsforløbet i den verserende sag om antallet af udlændinge på holdene i divisionsturneringen. Selv DSUs formand Poul Jacobsen roste Henrik for den fair måde, det blev fremført på. Desværre lukkede dirigent Steen Juel Mortensen efter aftale med FU til manges utilfredshed debatten. Dette kunne tydeligt ses på FaceBook.
Der var ingen indrømmelser fra FU, så nu kører sagen sin gang.
Slutteligt var det Finn Stuhr, der med et indlæg om E-sport, indtog talerstolen. Som svar fik forsamlingen at vide, at det endnu ikke var taget skridt til deltagelse i E-sport.

Billeder fra mødet:

IMG 2585

IMG 2586

Der er lukket for kommentarer.