Bestyrelsesmøde 5. september 2019

Asgård Skole, kl. 19.00

Mødedeltagerne:

Erik Carlsen

Finn Stuhr

Jesper Pondal

Henrik Smidt-Nielsen

Jan Tønnesen

Morten Hald afbud

Dagsorden:

1.    Økonomi

Kasserer Finn gennemgik regnskabet på baggrund af et opdateret regnskab, som blev udleveret til mødet. Kun ganske få udestående kontingenter. Finn nævnte, at klubben ikke har modtaget penge for at vinde DM, og 2. division. Udgifterne til sommersjov blev ca. 18.600 kr., hvoraf hovedparten forsøges at få dækket. Årets driftsresultat forventes at blive et plus på ca. 20.000 kr. Derfor ser regnskabet som helhed tilfredsstillende ud.

2.    Ungdomsafdelingen

a.     U-DM den 4.-6. oktober. Finn havde lavet et fint budget for arrangementet, som viste et pænt overskud.

Der forventes mindst 80 spillere, og der spilles i den store sal, hvor det forventes at blive vist med live-boards. Finn organiserer med hjælpere, hvor forældre bliver en vigtig del af hjælperne. Rema 1000 forsøger Finn igen at få sponsoreret frugt og grønt mv. Carlsen forventes at styre køkkenet til bespisningen af spillerne.

b.    Sjællandsmesterskabet for unge skal afholdes den 25. april 2020, og klubben lægger billet ind på at afholde det.

c.     UGP-Stævnerne den 2.november og 28. marts 2020 skal klubben afholde.

d.    Status på samarbejdet med Steen Fedder.

Steen er interesseret i at hjælpe med skoleskakken. Det bliver via SFO og de ældre klasser. Kommunen skal kontaktes for at få det endeligt på plads.

3.    Holdturneringen

Det blev diskuteret, om vi skulle tilmelde 5 eller 6 hold. Erik Carlsen skulle lige have det sidste overblik over hvilke spillere, som ønsker at spille holdturnering, og først derefter ville det blive afklaret, om der skal tilmeldes 5 eller 6 hold. Deadline for tilmelderingerne er den 13. september. Styrkelisten skal ligeledes ligge klar den 13. sep. Vi forventer at benytte ratingtallet som mål for, hvor spillerne befinder sig på styrkelisten.

For Xtracon ligaens hjemmekampe skal der være live-dækning. I den forbindelse blev det nævnt, at klubben er meget afhængig af Verner, og Verner er bl.a. på ferie fra 1. december, og derfor skal vi have en til at kunne dække denne opgave. Jesper var indstillet i at blive oplært – bl.a. vil U-DM være en mulighed for denne oplæring.

4.    Drøftelse af præmieniveau for sæsonens turneringer

a.     Klubmesterskabet blev det besluttet, at 1. præmien skulle sættes til 1500 kr., mens gruppe 2. skulle have en 1. præmie på 1000 kr. Køge Forår og Køge Forsommer skulle være det normale niveau.

b.    Køge Forsommer weekend-EMT skulle 1. præmien sættes til 2500 kr. for at lokke nogle stærke spillere til. Indskuddet skulle sættes til 200 kr.

5.    Intern hurtigturnering om klubmesterskabet 2019

Vi forsøger som noget nyt at lave en turnering om at blive klubmester i hurtigskak. Det spilles over 2 torsdage med 3 partier pr. aften. Spilledatoerne bliver 24. oktober 31. oktober. Datoerne passer med at der spilles rundt om en holdturneringsweekend.

6.    Eventuelt

Kommunen har udbudt nogle kurser målrettet til fritidsforeninger. Det er en uddannelse af bestyrelsesmedlemmer, f.eks. kasserer. Klubben bør deltage i nogle af disse kurser, også selvom at klubbens bestyrelsesmedlemmer må betragtes som ret erfarne.