Asgård Skole, kl. 19.30

Mødedeltagerne:

Erik Carlsen

Jan Tønnesen

Morten Hald

Jesper Pondal

Henrik Smidt-Nielsen

Dagsorden:

1.    Økonomi

Jan gennemgik regnskabet. Der var en afvigelse på -14,8 tus. kr. ift. budget. Store afvigelser på flere poster eksempelvis var kontingent højere og udgifter til unionen derfor også højere.

Der blev enighed om nyt budget for 2019 som stort set går i nul med de kontingentstigninger på 100 kr. pr. kontingent gruppe. For 2019 var der enighed om at bruge 15000 kr. til live udstyr.

2.    Generalforsamlingen

·       Foreløbig ingen tilmeldinger fra medlemmerne, hvilket naturligvis virker forkert i en aktiv og stor klub som vores. Vi holder det uden større tragtement, idet det ikke er afgørende for deltagerantallet.

·       Kontingentstigninger på generelt 100 kr. bliver bestyrelsens forslag til generalforsamlingen.

1.    Aktive voksen kontingent fra 900 kr. til 1000 kr.

2.    Passive voksenkontingent fra 600 kr. til 700 kr.

3.    Aktive +65 kontingent fra 700 kr. til 800 kr.

4.    Passives +65 kontingent fra 500 kr. til 600 kr.

5.    Under 20 kontingent 600 kr. til 700 kr.

6.    Skoleskakspiller kontingent 100 kr.

7.    Studieelev-kontingent 100 kr.

Kontingentforøgelsen er begrundet i, at kørslen til holdkampe er blevet dyrere, nye investeringer, og at klubben er meget billig ift. sammenlignelige klubber.

3.    Aktionsplan

Aktionsplanen for 3. marts hvor Henrik og Jesper hjælper med at opstille borde mv. Jan ville hjælpe i kantinen (kommer kl. 12) og 10. marts hjælper Henrik med opstilling af borde, indtil holdet tager til Haslev. Plan sendes ud.

4.    Eventuelt

Episoden med Tåstrup og specielt Jan Moses opførsel blev drøftet. Erik Carlsen havde lagt historien på klubbens hjemmeside.

Finn er valgt ind i kultur- og idrætsrådet.

Den 17. marts 2019 vil klubben holde fest for, at vi er blevet Danmarksmestre på Niels Juel. Borgmesteren med flere er inviteret. Holdet og klubbens medlemmer deltager selvfølgeligt.