Bestyrelsesmøde 30. november 2017

Asgård Skole, kl. 19.30

Dagsorden:

1.    Økonomi

a.       Gennemgang af økonomi

Kontingent Budget 53.800 kr. men vi når nok tæt på 48.000 kr.

Tilskud fra kommunen mv.  Budget 17.000 kr. og det bliver nok 68.100 kr.

Tilskud DSU budget 0 regnskab 5.000 kr.

I alt indtægter budget 80.800 kr. regnskab 175.075 kr.

Omkostninger i alt regnskab   147.477 kr.

Overskud 2017 ca. 27.000 kr.

Vi har dog en skyldig omkostning på 11.000 kr. til pigeskak hvor indtægten er kommet men udgiften ikke afsat før i dag. Altså er overskuddet retteligt 16.000 kr.

Enø fonden var en stor del af årsagen til overskuddet.

b.      Budgetlægning 2018

Budgettet bliver sendt rundt af Finn.

2.    Pigeprojekt

a.       Hvordan får vi skudt projektet i gang?

Carlsen ville kontakte Lisette efter at Finn har kontatet Maria. Forventningen er at det skal foregå om tirsdagen i andet lokale end de andre skoleskakspillere. Det skal på plads inden jul. Alders segmentet er 1. klasse til 6. klasse.

b.      Hvordan går det med formidling til modtagerne og pressen?

Pressen skal kontaktes når vi har styr på projektet. Carlsen klarer dette.

  1. Lokaleovervejelser

a.       Visionsplan præsenteret af Finn

Visioner og drømme var store og spændende. Finn havde præsentereret det for Nordea fonden og Marie Stærke.

Finn udsender sit forslag som blev gennemgået.

b.      Skakakademi Se det vedhæftede.

  1. Drøftelse af coach til Rasmus Tønnesen og Paulius Meskenas

Carsten Høi skal have 1.000 kr. pr. måned for at coache dem en gang om måneden. Vi afventer et par år og gør det mere lavpraktisk med Carlsen. Andre kan hjælpe til og f.eks. gennemgå deres turneringspartier og tilføre noget åbningsteorier. 

  1. Drøftelse af nationalisering af Paulius og Vaidas

Det er reelt et skift af forbund som koster 250 Euro pr. person. Der blev enighed om at klubben støtter de 2 drenge fordi de har stor betydning for ungdomsafdelingen både ind ad til og som reklame for klubben.

  1. Nedsættelse af udvalg til 5-årsplan
  1. Eventuelt

Weekends arrangementerne kræver mandskab. Jon skal hentes i lufthavnen. Henrik henter Jon.

Jan, Jesper og Henrik hjælper Carlsen søndag.