Bestyrelsesmøde 3. august 2017

Hos Finn Stuhr, kl. 19.00

Deltagerne:

Finn Stuhr

Erik Carlsen

Morten Hald

Jan Tønnesen i stedet for Randi Tønnesen

Henrik Smidt-Nielsen/referent

Referat:

1.    Økonomi

a.       Helt overordnet blev klubbens økonomi gennemgået af Finn ud fra et foreløbigt regnskab fra 1. januar til 31. juli 2017.

Der var fortsat medlemmer, som ikke havde betalt kontingent. Ift. Budget på 50 tus. kr. i kontingent forventes nu 40 tus. kr., hvilket betyder, at der skal yderligere 9 tus. kr. ind i den resterende sæson. Kontingentet omfatter alle klubbens medlemmer også eliteholdspillerne og skakskolemedlemmer.

Jubilæumsturneringen gav 24 tus. kr. i underskud, hvilket er skuffende, fordi vi normalt ikke ønsker at sætte en International turnering i gang, hvis den giver underskud. Flere omstændigheder gjorde dog at vi valgte at sætte turneringen i gang på trods af usikkerhed omkring økonomien. Vi fik desværre ikke et forventet tilskud til overnatning af GM’ere.

Klubben har fået udbytte på 20 tus. kr. fra Enøfonden, som er blevet opløst.

Klubben må forvente et underskud på ca. 30 tus. kr. for 2017.

b.      Finn trækker sig som kasserer fra 2018, og Randi Tønnesen bistået af Jan Tønnesen erstatter Finn, hvis generalforsamlingen vedtager dette.

c.       Regnskabet fra Jubilæum turneringen, hvilket var note 13. fra det foreløbige regnskab.

d.      Stamdata/medlemslister blev gennemgået, og der var enighed om, at Henrik skulle samle listerne i et ark.

2.    GM-turnering i efterårsferien

a.       Turneringen blev aflyst, og Finn skulle give den besked videre til de spillere, som er inviteret og andre, som forventer turneringen afholdes. Årsagen til aflysningen var manglende ressourcer både økonomisk og mandskabsmæssigt.

3.    Sommersjov fra den 7. til 10. august

a.       Bemanding: Morten kunne nok komme 3 dage, Jan kunne komme torsdag, Erik kan sætte i gang nogle dage efter behov.

b.        Programmet:

Mandag – Hånd og hjerne skak. Aktions skak foreløbigt 12 tilmeldte

Tirsdag – Simultan med Rasmus foreløbigt 14 tilmeldte

Onsdag – Stafet skak mv. foreløbigt 4 tilmeldte

Torsdag – Skattejagt foreløbigt 9 tilmeldte

4.    Skakskole

Skakskoleleders opgaveområder:

Aktivitet

Opgave

Udførsel af opgave

Ansvarlig

1

Information til børnene

Overordnet informationer til børn og forældre om skole i Køge

 FS

2

Turneringer

Hold

Fastsætter hold.

 JP

Koordinerer kørsel.

 ??

Registrering af resultater

 ??

KSU-turneringer (Ballerup)

 JT

Turneringsafvikling.

 EC

3

Sponsor

Trøjer,

Anskaffe og uddele 

 ??

4

Træning

Instruktører

Hvem og hvor mange.

 JP, KH, EC

Ansættelser.

FS

Træningstilrettelæggelse

Træningssamlinger, Elite og begyndere

 FS

5

Pige skak projekt

Igangsætning af projektet

Markedsføring,

EC 

Kommunal Støtte,

FS

6

Ide’ udvikler

Nye ideer til skoleskakken

 FS

7

Presse

Kontakt til pressen

Nyheder, informationer mv.

 ??

Finn ønskede at trække sig som skoleskakleder. Bestyrelsen ønskede, at Finns opgaver meget hurtigt bliver fordelt ud på klubbens medlemmer eller andre med tilknytning til klubben.

Opgaverne skal beskrives og fordeles, hvilket her er et udspil til.
Flere opgaver indskrives af specielt Finn. Opgaverne præsenteres til forældre arrangementet den 9. august.

5.      Venskabsmatch med Lund:

Lund skakklub har inviteret Køge skakklub til Lund lørdag den 19. august.

Programmet for dagen er, at vi spiser frokost kl. 12:00 i Lund, som er gratis for klubbens deltagerer. Kl. 13:00 spilles første parti og kl. 15:00 spilles næste parti. Kl. 17:00 står den på kinesisk mad og drikke. Vi skal være mindst 15 spillere for at arrangementet bliver gennemført.

6.    Eventuelt:

Der er internationalt kommet nye krav til skakdommerne og nogle regeljusteringer. Umiddelbart overdrevne krav, men vi forventer naturligvis ikke det får indflydelse på holdturneringen for Køge.

Køge Bibliotek har spurgt ind til, om skakklubben vil lave et arrangement. Det vil vi selvfølgelig gerne, og Jesper bliver ansvarlig for koordination og afholdelsen.

Vi skal også lave et arrangement i Lovparken for aldersgruppen 12 – 20 årige den 16. september kl. 10 til 12. Henrik og Morten kan formentligt stå som ansvarlige.

Vi skal have en, som er ansvarlig for at søge fonde.

Spejderhytten er forhåndsbooket og derfor optaget uden at være det reelt. Så det er umiddelbart fortsat muligt at skakklubben flytter spillested allerede i år.

Divisionsturneringen er på plads.