Asgård skole, kl. 19.00

Mødedeltagerne:

Erik Carlsen

Finn Stuhr

Morten Hald

Henrik Smidt-Nielsen

Jan Tønnesen

Dagsorden:

1.    Juleafslutning:

Skakskolen afholder juleafslutning den 18. december. Alle hold samles, og det bliver med æbleskiver og gløgg. Der bliver indlagt ”sjove” aktiviteter.

For de menige medlemmer bliver der arrangeret almindelig klassisk julefrokost.

Erik mailer ud til de unge og de voksne.

2.    Økonomi

Finn delte regnskabet ud, hvorefter han fremlagde det i hovedtræk.

De 2250 kr. til udviklingspuljen skal tages ind som hensættelse i 2018, hvilket mangler. De er kun med på indtægtssiden.

De samlede indtægter forventes at blive 197700 kr. for 2018, hvoraf det kommunale tilskud udgør 94527 kr. Udgifterne forventes at blive ca. 200000 inkl. hensættelsen på 2250 kr. Men der er bl.a. indkøbt 23 sæt Motherboards til ca. 32 tus. kr. (Eftermøde bemærkning: Er Motherboards det eneste materiel der er indkøbt i 2018? Hele Materiel & Litteratur posten som er vist i regnskabet er 32 tus. kr.)

Nogle af de kommunale tilskud skal betales tilbage, hvis de ikke bliver brugt. Finn gennemgik det, men det er ikke let gennemskueligt, og derfor vil det øge gennemsigtigheden, hvis der lavet en oversigt over dette.

Cafe skak: her kontakter Morten ejeren Peter fra Flannen.

3.    Hjælp ved søndags hjemmekampe

Den 9. december er der 2 hjemmekampe. Morten og Henrik kommer og hjælper med opstilling. Der blev sammensat en plan for, hvem som gør hvad til holdturneringerne frem til og med januar.

4.    Ansøgning til udviklingspuljen.

Finn havde udfyldt et skema for ansøgning til udviklingspuljen som kort blev gennemgået. Der var enighed om det var fint gennemtænkt og en god ansøgning.

 

5.    Børneattester. Alle trænere skal have en børneattest. Mikkel Antonsen skulle også.

6.    Skakskolen

a.    Børnetræningen om tirsdagen går fint. Pigerne virker dog useriøse, og Jesper gør en stor indsats for at få interessen drejet ind på skak. Nogle dukker ikke op længere eller kommer meget ujævnt. Andelen af deltagerne, som virkelig er draget af skakken, er ikke stor.

b.    Turneringsdeltagelse. Forældrene må stå for kørsel og i hvem, som deltager.

  1. Eventuelt.

Finn er valgt ind i kultur- og idrætsrådet.

Den 18. marts 2019 vil klubben holde fest for at vi er blevet danmarksmestre på Niels Juel. Borgmesteren og med flere er inviteret. Holdet og klubbens medlemmer deltager selvfølgelig.