Bestyrelsesmøde 28. marts 2019

Asgård Skole, kl. 19.30

Mødedeltagerne:

Erik Carlsen

Finn Stuhr

Jesper Pondal

Henrik Smidt-Nielsen

Dagsorden:

1.    Økonomi

Regnskabet blev gennemgået af Finn, som fortalte, at der på nuværende tidpunkt er indbetalt 25% af kontingenterne, hvilket er det normale niveau.

Kassebeholdningen ligger 15.000 kr. over starten af året. Alt i alt forløber indbetalinger og udbetalinger, som forventet.

2.    JPG på lørdag den 30. marts

Carlsen er turneringsleder til Junior Grandprix den 30. marts.

Kantinedriften står Finn og Virginija for. Jesper support til Køge-spillerne specielt efter partierne. Der er foreløbigt tilmeldt 25 spillere. Spillerne bliver opdelt i 2 grupper.

Præmier har John og Finn sørget for.

Der spilles i salen.

3.    Delegeretmøde i 2. hovedkreds i Borup

Delegeretmødet for 2. hovedkreds foregår i Borup den 6. april.

For Køge deltager Finn, som fik fuldmagt til at fremføre klubbens synspunkter.

Sydøstlollands forslag til delegeretmødet blev drøftet. Forslaget ligger på 2. hovedkreds hjemmeside. Forslaget omhandler konsekvenser af udeblivelser. Det bliver bl.a. Foreslået, at hvis et hold mangler en spiller f.eks. deres 4. bræt, så må holdspillerne fra 5. bræt og ned ikke gå i gang, før spilleren som mangler kommer. Vi stemmer nej til forslaget, fordi det hurtigt vil ende i kaos. Og desuden skal klubskak som udgangspunkt være sjov og hyggeligt. At 9 spillere skal sidde og vente på en forsinket spiller, er hverken hyggeligt eller sjov.

Input fra Køge:

·       Ønsker datoer til turneringer hurtigere. Man havde f.eks. datoen til pokalturneringen for sent ude. Vi har desuden ikke fået indkaldelsen til mødet i tide.

·       Vi tilbyder at afholde kvalifikationen til pokalturnerings finale stævnet den 17. maj 2020.

Fuldmagt til Finn til fremlægning af Køges skakklubs synspunkter.

4.    Nordisk Pige Mesterskab fra den 26. til 28. april:

Første runde er kl. 16:00 og 15:50 er åbnings ceremonien, hvor borgmesteren holder tale. 40 spillere tilmeldt fordelt over alle de nordiske lande.

Verner, Carlsen og Arild er turneringsledere.

Finn laver vagtplan. Flere har meldt sig som frivillige. Det er meget positivt at både forældre og klubbens medlemmer støtter op om projektet, som er relativt omfattende med bl.a. op mod 80, som skal bespises. Nogle deltagere bor på Niels Juel, hvor vi skal have logistikken til spillestedet til at fungere.

Carlsen er chefkok.

Rema giver madvarer.

Spiseforholdene i kantinen blev diskuteret. Det kan blive trangt, men det skal nok gå, idet børnene spiser så hurtigt. Og vi har flere muligheder for at fordele spiseområdet.

Hvad skal, der serveres?

1.    dag: Pizza og salat. 40 Pizzaer skal bestilles. Salat skal også bestilles.

2.    dag: Frokost = pålæg og brød. Aftens mad = Chili con carne med brød og en smule ris.

3.    dag: Frokost = Kyllingelår Ris, bønner og ærter. Aftens mad = Pålæg og brød.

Her ud over fransbrød, slik, sodavand, kage.

5.    Eventuelt

Evans protest mod Deeps deltagelse på Køges 1. hold i kampen mod Evans, om at han skulle have arbejdstilladelse for at spille, er afvist af dommerkomitéen.

Magnus Carlsen 22. maj. i cirkusbygningen. Peter Lund Madsen interviewer og dernæst kamp med Danmarksmesteren og en simultan match, hvor man enten kan kvalificere sig til via en turnering eller kan købe sig til en deltager plads.