Bestyrelsesmøde 27. september 2017

På Asgård Skole kl. 19.30

Deltagerne:

Finn Stuhr

Erik Carlsen

Morten Hald afbud

Jan Tønnesen i stedet for Randi Tønnesen

Henrik Smidt-Nielsen/referant

Jesper Pondal

Referat:

1.     Økonomi

a.       Helt overordnet blev klubbens økonomi gennemgået af Finn som fortalte at der kun var et medlem som ikke havde betalt kontingent og der var kommet 43 tus. kr. ind.

b.      Klubbens økonomi var i god gænge

2.     Holdturneringen

a.      Styrkelisten: Der blev diskuteret hvordan styrkelisten skulle sætte til holdturneringen. Vi blev enige om at ratingtallet som udgangs bliver benyttet når holdene sættes. Dette har betydet at Jacob K bliver sat på 2. holdet og det samme gør Hans Dahl som dog pt. Ikke har den store lyst til at spille skak. Det forventes at Jacob spiller stort set alle kampe på 1. holdet. Henrik skulle igen kontakte Stig Frandsen (han svarer desværre ikke på de sendte mails). Forventningen er at 1. div. Holdet rykker op og 2. Holdet ligger med i toppen af mesterrækken. De øvrige hold er udviklingshold som bare skal klare sig.

b.     Holdledere:   1. holdet = Henrik Mølvig,  2. holdet = Jesper Pondal 3. Holdet = Erik Carlsen og 4. holdet = Finn Stuhr

3.     Pigeprojektet

a.       Hvordan kommer vi gang? Klubben har foreløbigt modtaget 11 tus. kr. fra kommunen til projektet og klubben skal selv bruge 25% altså ca. 3 tus. kr. Finn skulle kontakte en kvindelig lære fra Holmebæk skolen som før har kørt lignende skakprojekter. Hvis det lykkes at overtale hende til at blive leder af pigeprojektet så skulle hun bestemme hvilken hverdag på ugen at træningen skal foregå.

b.      Hvem er de ansvarlige for projektet? Desværre er der ikke mange ressourcer i klubben eller tilknyttet til klubben som kan kære disse specielle og svære projekter. Det blev derfor Erik C som tager hånd om projektet (overordnet leder) og forsøger at styre det. Erik ville forsøge at få en pigebase fra Asgård og herud over skulle Rune kontaktes for at få formidlet informationer til Køge Privatskole. Daniel Bregenholt skulle have nogle spil ud på Lille Skolen og dette kunne måske også blive en fødekilde til pigeprojektet.  Målgruppen er Piger på 6 til 11 år. Deadline for projektet er den 1. november.

c.       Hvordan formidles det til pressen. Finn ville lave nye flyers og desuden skulle aviserne informeres.

4.     Turneringer 17/18

a.       Weekendturnering. Vi vil forsøge at lave en lille weekendturnering hvor målet var 2 grupper hvor den ene er under 1300 i rating og den anden er over 1300. Altså en slags udviklingsturnering. Det blev sat spørgsmålstegn ved om det skulle være normal betænkningstid for denne gruppe af ofte meget uge spillere. Meningerne var delte da betænkningstiden virker lang for de unge uøvede og derfor var hurtigskak måske mere oplagt.  Klubben mangler turneringsledere så det vil formentligt være Erik som skal være turneringsleder mens andre ville hjælpe til med det øvrige.

b.      Ungdomsturneringer; Det er også holdningen at Skakklubben skal lave ungdomsturneringer.

5.     Eventuelt

Finn foreslog at klubben skulle lave nogle ledelseskurser for foreninger. Han ville lave et oplæg med de tanker han havde gjort sig.