Asgård skole, kl. 19.30

Mødedeltagerne:

Erik Carlsen

Finn Stuhr

Jesper Pondal

Morten Hald

Jan Tønnesen

Henrik Smidt-Nielsen

Dagsorden:

1.    Økonomi

Gennemgang: Finn udleverede ”status Økonomi 20.09.2018” og gennemgik herefter økonomien. Kontingenter og de kommunale tilskud lå pænt over budget. Overskuddet viste foreløbigt 78,6 tus. kr. Men der kommer nogle udgifter bl.a. skal der bruges penge til pigeskakken, til juniorer og der skal overføres 25 tus. kr. til markedsføring til Chess Team Køge. Det hele var beskrevet under Finansbehov.   

Indkøb: Der var umiddelbart et behov for 23 sæt Motherboards til ca. 32 tus. kr. og 8 liveboards til 18 tus. kr. Årsagen til behovet er kampene i Xtracon ligaen skal være live. De trådløse Motherboards er nærmest et must af tekniske grunde mens liveboards evt. kan lånes i andre klubber. Der var enighed om at købe de 23 Motherboards.

Alt i alt en grundig gennemgang af økonomien og der var bred enighed om at økonomien kører fornuftigt.

2.    Holdturneringen

Holdsætning: Holdene blev gennemgået og der var et skriftligt oplæg til holdopstillingerne. Udgangspunktet for holdopstillingerne var styrkelisten. Der var lavet holdopstillingerne for Liga holdet i alle sæsonens kampe. Lidt af et puslespil med alle de stormestre som er tilmeldt klubben.

Holdledere: Forslag til Holdlederne blev – 1. hold = Henrik Mølvig – 2. hold = Henrik Dahl – 3. hold = Erik Carlsen – 4. hold = Finn Stuhr  5. hold ? Hvis ikke Henrik Dahl ønskede at være holdleder så blev Ulrik foreslået som alternativ.

Aktionsliste vedr. Ligaholdet:  Der var lavet et skema til udfyldning af hvem som gør hvad ifm. Med liga holdkampene. I første omgang blev det udfyldt for weekenden den 27. og 28. oktober. Finn er koordinator og henter spillere i lufthavnen mv. Carlsen, Jesper og Henrik går til hånde fra kl. 8:00 den 27. okt. Henrik kan ikke hjælpe fra søndag eftermiddag pga. familie fødselsdag. Kan Kasper evt. være hjælper søndag?

Verner hjælper med Live sendingen mv. Andre er meget velkomne til at hjælpe. 

3.    UGP

Turneringsledelse: Jesper, Carlsen og Finn kører turneringen som ikke bliver med mere end maks. 20 spillere. 

Kantine og indkøb: Jan køber ind. Indkøb er dog begrænset idet de unge er opfordret til at tage madpakke med.

Præmier: Skakbøger og penge er generelt en del af præmierne til de unge spillere.

4.    Turneringer 18/19.

Weekend-turnering. Vi holder både en ungdomsturnering og en almindelig EMT turnering i weekenden i slutningen af efterårsferien. Tilmeldingerne er dog foreløbigt meget få men vi håber på svenskerne igen i år vil deltage i stort antal. Alle som har mulighed bakker op om turneringen enten som deltager i turneringen eller begge dele.

Der blev talt om at lave endnu et weekendturneringsarrangement i foråret 2019. Dato blev ikke fastlagt.

Ungdomsturnering: Der var flere ungdomsturneringen forude herunder DM. Jan T og Jesper ville hjælpe de unge. Klubben håber på forældreopbakning fra de unge spillere til kørsel mv.

  1. Eventuelt: Finn udtrykte sin utilfredshed med Sommer Sjov i sommerferien, hvor han var alene om det på trods af andre havde lovet at støtte op om arrangementet. Vi blev enige om at droppe næste års sommerferie arrangement idet det er svært at få hjælpere specielt i sommerferien.

Finn ønskede flere aktiviteter i klubben herunder pensionist skak. Alle var enige om at det var gode ideer men flere gav udtryk for at vi bare ikke har hænderne til at fører det ud i livet og at drive det.

Finn gav også udtryk for at han er overbelastet af opgaver og ønsker at trække sig som leder af ungdomsafdelingen.

Flere af bestyrelsens medlemmer udtrykte atter stor anderkendelse for det kæmpe arbejde som både Finn og Erik gør for klubben i løbet af året.