Bestyrelsesmøde 13. juni. 2019

Asgård skole, kl. 19.00

Mødedeltagerne:

Erik Carlsen

Finn Stuhr

Jesper Pondal

Henrik Smidt-Nielsen

Jan Tønnesen afbud

Morten Hald afbud

Dagsorden:

1.    Økonomi

Kasserer Finn gennemgik regnskabet på baggrund af et opdateret regnskab inkl. noter. Finn nævnte, at det nyligt afholdte Nordisk mesterskab gav 23 tus. kr. i indtægter, hvilket var meget tilfredsstillende. Foreløbigt har klubben fået 153.490 tus. kr. i indtægter, og det forventes, at indtægterne når ca. 300.000 kr. for hele året. Udgifterne forventes at blive tæt på det samme. Regnskabet ser som helhed tilfredsstillende ud.

2.    Ungdomsafdelingen

a.     Sommersjov 5. til 9. august.

Bevilliget 15.000 kr. til sommersjov, og 4 har allerede meldt sig, og vi skal op på 32. Vikingeskak. Foreløbigt brugt 3.000 kr. til horn og hjelme mv. Forsøger også at få plads på torvet.

b.    UGP

Et stævne og finalestævnet vil vi tilbyde. Datoer 2. november 2019 og finalestævnet den

c.     Venskabsmatch mod LASK 29/6

Det bliver ikke den 22.juni. Mellem Malmø og Lund. Erik forsøger at informere og koordinere. Kun børn deltager. Klubben har fået støtte til projektet.

d.    Samarbejde med Steen Fedder.

Han er interesseret i at hjælpe med skoleskakken. Det bliver via SFO.

e.     U-DM 4. oktober til 6. oktober.

Der er ikke overnatning på skolen.

Finn sammensætter priser for mad, som skal med i indbydelsen.

Finn havde lavet et overslag på økonomien.

Finn går til Vandrehjemmet for at få en aftale/tilbud.

Åben række og grupperet i alder.

f.      Afslutning

Børneafslutning/spisning/pølser fra 17:00. Selve spisningen fra kl. 18:00. Klubben giver maden, og de køber selv drikkevarer. Det afholdes, hvis der kommer 10 eller flere.

3.    Program for næste sæson

Programmet for næste sæson vil i struktur ligne den foregående sæson. Der blev diskuteret nye og gamle tiltag – bl.a. om udfordringspartier, som kunne spilles om torsdagen eller måske i forlængelse af et hurtigt afsluttet parti fra en turneringsaften. Vi diskuterede også om, hvordan klubben kan blive mere social. Skulle vi have en temaaften med rødvin og skak, hvor hyggen skulle være det primære. Eller skulle vi stoppe uret i 30 min. for at hygge. Af forskellige årsager var der ikke umiddelbart den store tro på disse tiltag på en klubaften. Men for nogle i klubben og måske potentielle medlemmer har det sociale meget stor betydning.

             Erik melder et forslag til sæsonprogram ud.

4.    Danmark dejligst

Den 22. juni var der på Ravnsborghallernes areal et større arrangement, hvor klubben kan stille med frivillige til f.eks. at gå vagt, hvor så klubben får 100 pr. frivillig time. Finn forsøger at hverve nogle medlemmer.

5.    Pokalturneringsreglement

Finn havde skrevet nogle forslag til ændring af turneringsreglement for kvalifikation til pokalfinalen. Årsagen til forslaget var, at der er for få, som deltager i 2. hovedkreds kvalifikationsstævne.

Vi besluttede at foreslå, at der i bredderækken måtte et hold være fra 4 til 6 spillere. Problemet ved disse ”holdturneringer” var, at der i mange tilfælde kan spekuleres i systemet, og det lider det nuværende reglement også af.

6.    Eventuelt

Vi talte om, at vi om et par år har 75-års jubilæum, og det ønsker vi naturligvis, skal markeres. Vi skal til næste bestyrelsesmøde blive mere konkrete til, hvorledes det skal fejres. Skal det være en større stormesterturnering, eller er der andet, som skal foregå.

Vi fortsætter i den kommende sæson i lokalerne på Asgård, som fungerer fint så længe vores adgang er som for nærværende. Men det fortsætter næppe, hvis ikke Erik er lærer på skolen længere. I givet fald skal vi finde nye lokaler, hvilket er svært, når klubben ikke har penge til større lejeudgifter. Klubben har således nogle lokalemæssige udfordringer fra næste sommer, som skal løses helst inden for det næste halve år. Kommunen er kontaktet, men foreløbigt er der ikke alternativer til Asgård. Håbet var, at det nye stadionprojekt måske havde nogle brugbare lokaler.